Abecední přehled rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně : čís. 1251 až 1408 ve sbírce Soudcovských Listů. Svazek V.

Nákladem Soudcovských listů, 1936. 118 s.