Abecední přehled právních předpisů platných k 1. červnu 1962.

Böhm, Antonín
3., přeprac. vyd. Orbis, . 456, [2] s.
Edice: Praktické příručky