Abeceda života : [zásady zdravého života].

Fiala, Bohumír
1. vyd. Avicenum, 1971. 200 s.