Abeceda zákona : Souhrnný přehled platných právních předpisů. [Část] 1, A-D.

Intkos, . 133 s.