Abeceda výživy a hnojení rostlin.

Baier, Jan; il. Weinfurter, Zbyněk
2., přeprac., rozš. a upr. vyd. Staátní zemědělské nakladatelství, 1969. 409, [7] s.
Edice: Rostlinná výroba