Abeceda uživatele PC.

Bárta, Luboš; Nádhera, Jaroslav
Počítačová škola Bárta, 1991. 118 s.