Abeceda účetnictví pro podnikatele 2008

Eva Fišerová
Anag, . 447