Abeceda účetních znalostí pro každého.

Kovanicová, Dana
15., aktualiz. vyd. BOVA POLYGON, 2005. vii, 418 s.