Abeceda účetních znalostí pro každého.

Kovanicová, Dana
9. aktualiz. vyd. Polygon, 1999. 373 s.