Abeceda účetních znalostí pro každého.

Kovanicová, Dana
8. aktualiz. vyd. POLYGON, 1998. vi, 318 s.