Abeceda textilu a odívání.

Teršl, Stanislav
Noris, 1994. 279 s.