Abeceda sjíždění.

Maršík, Jan; Příbramský, Miloš
Sportpropag, 1981. složený l