Abeceda personalisty 2015.

d'Ambrosová, Hana; Čornejová, Helena; Leštinská, Vlasta; Pelech, Petr; Schmied, Zdeněk; Stýblo, Jiří; Šenk, Zdeněk; Trylč, Ladislav; Valenta, Jiří
6. aktualizované vydání. ANAG, 2015. 519 stran
Edice: Práce, mzdy, pojištění