Abeceda o alkoholu, nikotinu a věcech, jež s tím souvisejí.

Havlík, Vilém
Český abstinentní svaz, 1940. 72 s.