Abeceda kozmetiky.

Guske, Franz
2., upr. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1965. 314 s.
Edice: Edícia literatúry pre spotrebný priemysel