Abeceda komunistické politiky.

Bernard, A
[Po konfiskaci opravené vydání]. Komunistické nakl. a knihk, 1926. 49, [1] s., 1 list
Edice: Populární přednášky komunistické ; 4