Abeceda karavaningu.

Bodický, Vladimír
1. vyd. Alfa, 1983. 302 s.
Edice: Edícia dopravnej literatúry