Abeceda jógy.

Středisko jógy Králův Háj, 1990. 2 sv