Abeceda hudby : obecná hudební nauka.

Urban, Štěpán
2., doplněné vydání. L. Nerad, 1945. 60, 2 s.