Abeceda.

Holas, Miloš; il. Ladová, Alena
Vysočina, 1969. 1 nestránkovaný sv