Abeceda evropské architektury ze Sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Matyášová, Eva
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, 2011. 94 s.