Abeceda cvičitele. III. část, Základy cvičení na kladině a na bradlech o nestejné výši žerdí.

Janoušek, Vladimír
Fakulta tělesné výchovy a sportu Karlovy university, Katedra gymnastiky, 1969. 66 s.