Abeceda bydlení. Díl 3, Právní předpisy a jejich vybrané části ve znění platném k 1.8.1997.

Nováková, Helena
1. vyd. Polygon, . 278 s.