Abeceda bydlení. 1, Lexikon pojmů z oblasti bydlení, nájemného a správy bytového fondu (aktuální znění k 1.1.1998).

Nováková, Helena
2. doplněné a aktualizované vyd. Polygon, . 431 s.