ABC výchovy mimo vyučovania.

Vaňková, Dobromila Iva
Vyd. 2. 1962. 298 s.