ABC rodinné výchovy. Díl 1, Dítě předškolního věku.

Smrčka, Ferdinand
2., dopln. vyd. SPN, 1983. 248 s.
Edice: Knihy pro rodiče