ABC práva Evropských společenství.

2. české, upr. vyd. Informační centrum Evropské unie, 2004. 116 s.