ABC práva Evropských společenství.

1. české vyd. Informační centrum Evropské unie při delegaci Evropské unie v České republice, 2001. 116 s.