ABC obsluhy a opravy domácich elektrických spotrebičov.

Trusz, Włodzimierz; Ševcov, Ivan; Kleskeň, Bohumír
2. dopln. vyd. Alfa, 1973. 236 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry