ABC modernej domácnosti.

3. dopln. vyd. Živena, 1987. 64 s.
Edice: Malá edícia Živeny