Abc automobilového modelárstva.

Dutkiewicz, Zenon
1. vyd. Alfa, 1978. 101 s.
Edice: Edícia dopravnej literatúry