ABC antiky : [2 457 hesel : mytologie, dějiny, umění].

Löwe, Gerhard; Stoll, Heinrich Alexander
3., přeprac. vyd. Ivo Železný, 2005. 467 s.
Edice: Malá moderní encyklopedie ; sv. 6