ABC antiky.

Löwe, Gerhard; Stoll, Heinrich Alexander
2., přeprac. vyd., V IŽ 1. Ivo Železný, 2000. 467 s.
Edice: Malá moderní encyklopedie ; sv. 6