Ab imo pectore

Pavel Urban; il. Marek Kokoška
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, . 56