A zasa preskakujem kaluže.

Marshall, Alan
5. vyd. Mladé letá, 1990. 207 s.
Edice: Dobré slovo. Klasická svetová literatúra