A zasa preskakujem kaluže.

Marshall, Alan
4. vyd. Mladé letá, 1981. 245 s.