A zasa preskakujem kaluže.

Marshall, Alan
2. vyd. Mladé letá, 1973. 225 s.
Edice: Dobré slovo