--a v zádech měli smrt.

Richter, Karel
Naše vojsko, 2008. 311 s., [20] s. obr. příl