a ústa pili sneh.

Martinová, Marica
1. vyd. Mladé letá, 1964. 87 s.