--a tys na Němce střílel dědo?.

Beer, Fritz
Artfórum-Jazzová sekce, 1997. 237 s.