A svet sa hýbe.

Poničan, Ján
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1960. 211 s.
Edice: Pôvodná próza