A skutočnost' predsa jestvuje.

Erdély, Zoltán E
Vydavateľstvo F, 2004. 138 s.