A.S. Makarenko : ze života a díla revolucionáře v pedagogice.

ed. Pecha, Libor
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 180 s.
Edice: Z dějin pedagogiky