A Reader of Economic Text : Určeno pro posl. všech fakult VŠE. Sv. 1.

Babická, Miluše; Puš, František
1. [dotisk] 1. vyd. SPN, 1982. 71 s.