A odpusť nám naše viny- : (historický thriller).

Sardou, Romain; Navrátilová, Danuše
Vyd. 1. Argo, . 343 s.