A odpusť nám naše viny- : (historický thriller).

Sardou, Romain
Vyd. 1. Argo, 2003. 343 s.