A nyní promluví Pavel Svatý : Londýnské rozhlasové epištoly [Dr. Prokopa Drtiny] z let 1940-1945.

Drtina, Prokop
Druhé vydání. Melantrich, 1947. 449-[VII] s.