A najmä toto.

Knight, Eric
Slovenský spisovateľ, 1951. 536 s.
Edice: Tvorba národov ; sv. 8