A. Mucha : Z malířského díla : Katalog výstavy, Hodonín-Brno-Karlovy Vary 1980-[1981].

Mucha, Alfons
Galerie výtvarného umění, . [21] s., 83 s. fot. příl