A Jimmy šel za duhou.

Simmel, Johannes Mario
1. vyd. (v GLX). Galaxie, 1992. 624 s.
Edice: Planeta