A Jimmy šel za duhou.

Simmel, Johannes Mario
1. vyd. v GLX. Galaxie, 1991. 624 s.
Edice: Planeta